5 činjenica o ruskom jeziku

5 činjenica o ruskom jeziku

5 činjenica o ruskom jeziku

  1. Na pitanje koliko ima riječi u ruskom jeziku, nemoguće je tačno odgovoriti. U ruski jezik neprestano ulaze nove riječi, a stare izlaze. Količina riječi u rječnicima zavisi od cilja rječnika, tj. od njegove namjene.

  1. Gramatika ruskog jezika je u prošlosti bila dosta složenija nego sad. U staroruskom jeziku je bilo šest tipova promjene imenica, četiri prošla vremena kod glagola, tri broja (jednina, množina i dvojina). U ruskom sad, npr. imamo samo jedno prošlo vrijeme, a nekad su postojali i: aorist, imperfekat i pluskvamperfekat.

  1. Nekad u ruskom jeziku nije bilo takve vrste riječi kao što su brojevi. Riječi dva, tri, četiri su bili pridjevi, a pet, šest i tako dalje – imenice.

  1. Zbirni brojevi se ne smiju upotrebljavati sa nazivima lica ženskog roda. Zbirni brojevi se mogu upotrebljavati sa riječima koje su muškog roda.

  1. Riječ metro je prije bila muškog roda. I čak su izlazile novine „Советский метро“. I riječ sjenka (тень) je nekad bila imenica muškog roda.