KURSEVI RUSKOG U SARAJEVU

Besplatan nagradni kurs konverzacije za naše učenike

Besplatan nagradni kurs konverzacije za naše učenike

Za sve naše učenike tokom ljetnjeg perioda organizujemo besplatan konverzacijski kurs iz ruskog jezika. Učenje gramatike je besmisleno ukoliko nemate dovoljno mogućnosti da je koristite u govoru. Kurs konverzacije ima za cilj da poveća sigurnost i aktivnu memoriju učenika kroz bogatu i raznovrsnu diskusiju o mnogobrojnim temama. Časovi obično uključuju…