Da li ste se upoznali sa bajkama čuvenog Maksima Gorkog?

Da li ste se upoznali sa bajkama čuvenog Maksima Gorkog?

Da li ste se upoznali sa bajkama čuvenog Maksima Gorkog?

Maksim Gorki (rus. Максим Горький, pravo ime – Aleksej Maksimovič Pješkov, rus. Алексей Максимович Пешков, 1868 – 1936)

Maksim Gorki je pisac, književni kritičar i publicista koji je na prelazu dva vijeka zauzeo značajno mjesto u ruskoj književnosti. U vrijeme moralnih previranja i razočarenja, opšteg nezadovoljstva s jedne strane i sazrijevanja budućih događaja s druge strane, u ranom stvaralaštvu Gorkog pronalazimo strasnog umjetnika. Gorki je dao veliki doprinos razvoju književnosti za djecu. Autor je književnost za djecu smatrao sredstvom odgoja i nastojao je da privuče druge sovjetske pisce. Savjetovao je mladim piscima da čitaju narodne priče, kako bi razvijali maštu i cijenili vrijednost fikcije u umjetnosti. Naročito je značajan i neosporan uticaj usmenog stvaralaštva na pisanu književnost.

Tridesetih godina prošlog vijeka Maksim Gorki je savjetovao djecu da čitaju djela velikih klasika književnosti. Insistirao je da čitaju Puškinova, Ljermontovljeva, Tolstojeva, Turgenjevljeva i Čehovljeva djela. U dogovoru sa izdavačkom kućom Parus htio je izdati štivo namijenjeno djeci svih uzrasta i zalagao se za osnivanje udruženja književnika.

Gorki je svoje bajke izgradio na elementima folklornog stvaralaštva, ali bajke ovog pisca u velikoj mjeri odstupaju od uobičajenog kanona narodne bajke. Prostor u bajkama Gorkog nije čarobno carstvo, guste šume kao u bajci Baba Jaga, daleke zemlje, već realistični prostori i prostori koji su obojeni romantičarskim raspoloženjima.

Gorki je rehabilitovao i popularizovao bajku, tako što je napisao bajke koje u svojoj osnovi imaju elemente narodne bajke, ali koje sadrže vrlo realistične detalje iz svakodnevice, savremene ideje o radu, borbi i prihvatanju života kao polja rada i borbe.  Upravo zbog svog interesantnog sižea, vrlo zanimljivih likova, savremenih problema i ideja koje se nalaze u osnovi bajki, bajke privlače pažnju i djece i odraslih.

Bajka može da nas poduči o radu, borbi, upornosti i prihvatanju života sa svim svojim poteškoćama, a na nama je da samo uzmemo knjigu u ruke i krenemo sa čitanjem.

 

Autor članka: predavač ruskog jezika Ajla Kurahović