Paronimi u ruskom jeziku

Paronimi u ruskom jeziku

Paronimi u ruskom jeziku

Paronimi su riječi koje slično zvuče, ali se djelimično ili potpuno razlikuju po značenju. Takve riječi ne postoje samo u ruskom jeziku, ima ih i kod nas, npr. klizišteklizalište. Zbog riječi koje slično zvuče, dolazi do leksičkih grešaka u govoru, do nerazumijevanja, ali i komičnih situacija. Te greške su povezane sa nerazgraničenjem ili miješanjem paronima. U ruskom jeziku ih ima mnogo, a navešćemo vam neke.

Jedna od najčešćih grešaka u ruskom jeziku je u upotrebi paronima одеть – надеть. Glagol одеть upotrebljava se uz imenice koje označavaju živo, npr. одеть ребенка (obući dijete), одеть бабушку  (obući baku). Glagol надеть upotrebljava se uz neživo, npr. надеть kольцо на палец (staviti prsten na prst), надеть шляпу (obući, odnosno staviti šešir)

Često se u govoru miješaju paronimi хозяйскийхозяйственный. Хозяйский se odnosi na vlasnike, na ono što njima pripada, npr. хозяйский двор (dvorište koje im pripada), хозяйский дом (kuća koja im pripada). Xозяйственный se odnosi na ono što je povezano sa privredom, npr. хозяйственныe дела (privredne aktivnosti, postupci), хозяйственные вопросы (privredna pitanja).

Адресат – адресант: адресат je lice ili organizacija kojem je upućena pošta, primalac; адресант je lice (organizacija) koje šalje poštu, pošiljalac.

Двигатель – движитель; двигатель je dio automobila, motor, a движитель predstavlja nešto što dovodi do pokretanja, npr. движитель общества (pokretač društva).

Диктант – диктат; диктант je vid pismenog rada, kao i kod nas – diktat. Диктат predstavlja zahtjev koji nameće jedna jaka strana, koja zahtijeva bezuslovno ispunjenje od druge strane.

U ruskom jeziku ovakvih riječi – paronima ima još mnogo: описка – отписка, факт – фактор, дружеский – дружественный, искусный – искуственный…