Poteškoće u učenju ruskog – „Lažni prijatelji“

Poteškoće u učenju ruskog – „Lažni prijatelji“

Poteškoće u učenju ruskog – „Lažni prijatelji“

Lažni prijatelji su strane riječi koje su formalno slične našim, tj. bliske su im po obliku, ali se razlikuju po značenju, što dovodi do teškoće pri usvajanju riječi, a zatim do teškoće i u razumijevanju i komunikaciji. Pod lažnim prijateljima uglavnom se misli na međujezičke homonime. Međujezički homonimi su riječi koje u dva jezika imaju isti oblik, a različito značenje.

S obzirom na to da su ruski, srpski, hrvatski i bosanski srodni jezici, razvijen je veliki broj međujezičkih homonima. To može dovesti do nesporazuma u komunikaciji, ali i do komičnih situacija. Navešćemo vam najfrekventnije.

(rus. – bhs)

фамилия – prezime,

магази́н –prodavnica

живо́т – stomak

сло́во – riječ

чáстный – privatni

бýдний – radni

банка – tegla

провизия – stočna hrana

вредный – štetan

журить – zamjerati

урок – čas, lekcija

баба – žena

ужин – večera

враг – neprijatelj

мир – svijet

мешать – smetati

цвет – boja

орать – vikati

свет – svjetlost

мука – brašno

пора – vrijeme