10 mitova o Kavkazu

10 mitova o Kavkazu

10 mitova o Kavkazu

„Grozni je nazvan u čast Ivana Groznog“

Grad nema nikakve veze sa Ivanom Vasiljevičem. Tvrđava Groznaja, koju je 1818. godine izgradila ruska vojna uprava na obali Sunže, dobila je ime koje se dobro uklapa u tradiciju imenovanja ruskih tvrđava u ovim krajevima. Grozni je dobio naziv Grozni u 1869. godini, nakon dobijanja statusa grada.

„Svi Kavkazci su Muslimani“

To nije tako, o tome svjedoči i činjenica da su Rusi najbrojniji narod na Kavkazu. Tu su takođe i Osetijanci, Gruzijci, kao i Jermeni, koji su, kao i Rusi, Hrišćani. Svaki drugi Kavkazac je Musliman, a to nije isto što i svaki.

„Elbrus je dio Glavnog kavkaskog grebena“

Glavni kavkaski greben prelazi Kavkaz od mora do mora, ima mnogo visokih vrhova, 5 hiljada ljudi, ali ne i sve glavne kavkaske planine. Najviši vrh Elbrus odnosi se na planinski sistem Lateralni lanac, koji se proteže duž glavnog kavkaskog vjenca.

„Dagestanski jezik je jedan od najtežih“

Ne postoji takav jezik; dagestanski jezici su desetine jezika: avarski, lezginski, darginski, lak, tabasaranski, andijanski i drugi. Oni su zaista teški za ljude koji ih prvi put čuju, odnosno susretnu se sa takvim jezicima. Ovi jezici se najčešće potpuno razlikuju. Jedini jezik koji svi u Dagestanu znaju je ruski.

„Svi Kavkazci su smeđe kose i smeđih očiju“

To su samo predrasude. Ljudi svijetlih lica, svijetle kose i plavih očiju prilično su česti na Kavkazu; susreću se čitava sela, pa i okruzi.

„Republike Sjevernog Kavkaza su veoma male“

Dagestan npr. je u pogledu teritorije, jedan i po put veći od Jermenije i tek nešto manji od Gruzije. Ako nije ograničen na Kavkaz, veći je od Belgije, Holandije, Švajcarske i Slovačke. A Čečenija npr. veća je od Crne Gore i Kipra.

„Pjatigorje – zbog pet planina“

Zapravo, tamo ima mnogo više planina. Grad je dobio ime po petokrilnom Beštauu, što u prevodu sa turskog znači „pet vrhova“. Što se tiče broja planina, u Pjatigorju ih ima 17.

„Kavkaz je postao ruski poslije Kavkaskog rata“

Čak i prije rata, Rusija je posjedovala značajan dio Kavkaza. Štaviše, nisu se svi morali pokoriti, neki su se dobrovoljno pridružili.

„Dagestan – zemlja planina“

Riječ Dagestan sa turskog jezika znači u prevodu kao „zemlja planina“, ali planine čine samo oko 50% teritorije ove republike i zauzimaju njenu južnu polovinu. Cijela sjeverna polovina je nizija, gdje uopšte nema planina.

„Kavkaski ples – to je samo lezginka“

Lezginka jeste najprepoznatljiviji kavkaski ples, ali ima i drugih, kao npr. osetski –obično se pleše stojeći u krugu, a muškarci su jedan na ramenima drugog.