Besplatan nagradni kurs konverzacije za naše učenike

Besplatan nagradni kurs konverzacije za naše učenike

Besplatan nagradni kurs konverzacije za naše učenike

Za sve naše učenike tokom ljetnjeg perioda organizujemo besplatan konverzacijski kurs iz ruskog jezika.

Učenje gramatike je besmisleno ukoliko nemate dovoljno mogućnosti da je koristite u govoru. Kurs konverzacije ima za cilj da poveća sigurnost i aktivnu memoriju učenika kroz bogatu i raznovrsnu diskusiju o mnogobrojnim temama. Časovi obično uključuju debate, diskusiju, rad u paru (sa drugim učenicima) i održavanje prezentacije.

Za vrijeme pohađanja nastave učenici će imati priliku da:

  • unaprijede sposobnosti komunikacije,
  • obogate vokabular,
  • primjene dosadašnje znanje na najbolji način

Format i trajanje nastave:

  • uživo u našim prostorijama u Sarajevu
  • online
  • mjesec dana tokom jula ili avgusta

Preduslov da biste mogli besplatno da pohađate kurs konverzacije tokom ljeta 2022. godine, je da upišete i uspješno završite jedan od naših kurseva ruskog jezika, tokom jeseni i zime tekuće 2021. godine. Iskoriste ovu priliku i već sada krenite sa učenjem ruskog jezika.