Ljeto u Sibiru

Ljeto u Sibiru

Kao što znamo, Sibir zauzima veliku teritoriju Rusije. Tamo je većinom hladno i to opravdavaju velikom udaljenošću od mora i okruženošću planinskim masivima koji ne dopuštaju prodor toplog vazduha. Sibirsko ljeto je veoma raznovrsno i zavisi od regiona. U južnim dijelovima je jako vruće, suvo i traje tri mjeseca, dok…

Besplatan nagradni kurs konverzacije za naše učenike

Besplatan nagradni kurs konverzacije za naše učenike

Za sve naše učenike tokom ljetnjeg perioda organizujemo besplatan konverzacijski kurs iz ruskog jezika. Učenje gramatike je besmisleno ukoliko nemate dovoljno mogućnosti da je koristite u govoru. Kurs konverzacije ima za cilj da poveća sigurnost i aktivnu memoriju učenika kroz bogatu i raznovrsnu diskusiju o mnogobrojnim temama. Časovi obično uključuju…